Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?

Slabber Bandana

0 product(en) - €0,00

Uw winkelwagen is leeg!

Disclaimer

DISCLAIMER:

Informatie 
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Slabber Bandana niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die mogelijk in de aangeboden informatie op deze website voorkomen. Bovendien wordt niet gegarandeerd dat de aangeboden informatie te allen tijde en in alle opzichten juist, volledig en actueel is. 
Slabber Bandana aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade die zou kunnen ontstaan op grond van deze online gegevens of interpretatie daarvan. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
 
Copyright
​De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn eigendom van of in licentie bij Slabber Bandana dan wel RSC Sports en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. 
De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Slabber Bandana, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.